IGUASSU WINE CELLAR

عملکرد ذخیره سازی آب مفید برای نیازهای شما

نوع

 
سرد
  گرم 
  معمولی 
               
      

رنگ

 
 قرمز        
ابعادW360×D485×H1,420(mm)
وزن51.8kg
ظرفیت مخزنمحیط 7.0L / سرد 2.0L / گرم 1.2L / یخ 1.2kg
سیستم تصفیه---
مصرف برقسرد 170W / داغ 150 و یخ 200W
مدلCHP-5150S